Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2017/2018

Prijímanie detí do MŠ Pifflova sa uskutoční v termíne
od 19.04. do 03.05.2017
19.04.2017 v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod
V dňoch od 20.04. do 03.05.2017 :
pondelok od 10.00 hod. do 17.00 hod.
utorok – piatok od 11.00 hod. do 13.00 hod.

 

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

MŠ Pifflova_Podmienky prijímania detí

MČ Bratislava-Petržalka_Podmienky prijímania detí

Komentáre vypnuté na Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2017/2018

Stali sme sa Školou roka 2015

Škola roka 2015_2

Komentáre vypnuté na Stali sme sa Školou roka 2015

Stali sme sa Školou roka 2015

škola roka 2015

Komentáre vypnuté na Stali sme sa Školou roka 2015

Zmena výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

Dňom 01.04.2015 sa mení výška príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a režijné náklady v ŠJ.

Všeobecne zaväzné nariadenie

Komentáre vypnuté na Zmena výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

Hodnotiaca správa

Komentáre vypnuté na Hodnotiaca správa

Projekt Euro k euru 2013

Komentáre vypnuté na Projekt Euro k euru 2013

Deň mlieka

Komentáre vypnuté na Deň mlieka

Spúšťame náš slniečkový web

Komentáre vypnuté na Spúšťame náš slniečkový web

Interiér

Komentáre vypnuté na Interiér

Exteriér

Komentáre vypnuté na Exteriér