Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Vrátenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Prevádzka materskej školy bola prerušená v mesiaci január 2021. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) za mesiac január, ktorý zákonní zástupcovia za uvedený mesiac uhradili, im bude vrátený na účet (nie je potrebné zasielať žiadosť o vrátenie príspevku). Rovnako bude vrátený aj príspevok na režijné náklady ŠJ.

Komentáre vypnuté na Vrátenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Prerušenie prevádzky MŠ 01.02.2021 – 05.02.2021

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:2-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V prípade, že naďalej bude účinné rozhodnutie MŠVVaŠ SR, bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v termíne od 01.02. 2021 do 05.02.2021.

Od 01.02.2021 do 05.02.2021 by v prevádzke bola MŠ Bzovícka a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Bzovícka, prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: mspifflova@petrzalka.sk, do 27.01.2021 do 15.00 h, zároveň prosím priložiť čestné prehlásenie (viď príloha).

Komentáre vypnuté na Prerušenie prevádzky MŠ 01.02.2021 – 05.02.2021

Zmena výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a výšky príspevku na režijné náklady

Zmena výšky príspevku je aktualizovaná na: https://www.mspifflova.sk/poplatky/

S účinnosťou od 01.01.2021 vstúpila do platnosti novela VZN č. 15/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, v ktorej poslanci miestneho zastupiteľstva schválili zmenu výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku a spôsob úhrady na režijné náklady. Schválená novela VZN je zverejnená na www.petrzalka.sk v časti samospráva, všeobecne záväzné nariadenia.

Komentáre vypnuté na Zmena výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a výšky príspevku na režijné náklady

Prerušenie prevádzky MŠ 25.1.2021 – 29.1.2021

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:2-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v termíne od 25. 01. 2021 do 29.01.2021.

Od 25.01.2021 do 29.01.2021 bude v prevádzke MŠ Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova, prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: mspifflova@petrzalka.sk, do 20.01.2021 do 12.00 h, zároveň prosím priložiť čestné prehlásenie (viď príloha)

Komentáre vypnuté na Prerušenie prevádzky MŠ 25.1.2021 – 29.1.2021

Prerušenie prevádzky MŠ 18.1.2021 – 22.1.2021

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:2-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v termíne od 18. 01. 2021 do 22.01.2021.

Od 18.01.2021 do 22.01.2021 bude v prevádzke MŠ Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova, prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: mspifflova@petrzalka.sk, do 13.01.2021 do 12.00 h, zároveň prosím priložiť čestné prehlásenie (viď príloha)

Komentáre vypnuté na Prerušenie prevádzky MŠ 18.1.2021 – 22.1.2021

Prerušenie prevádzky MŠ 11.1.2021 – 15.1.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 mimoriadne sa prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v termíne od 11. 1. 2021 do 15.1.2021.

Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude v prevádzke MŠ Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova, prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: mspifflova@petrzalka.sk, do 08.01.2021 do 10.00 h, zároveň prosím priložiť čestné prehlásenie (viď príloha).


Komentáre vypnuté na Prerušenie prevádzky MŠ 11.1.2021 – 15.1.2021

Prerušenie prevádzky materskej školy 4.1. – 8.1.2021

Vážení rodičia,
po prerokovaní so zriaďovateľom bude v dňoch od 04.01. – 08.01.2021 
prerušená prevádzka materskej školy.

Komentáre vypnuté na Prerušenie prevádzky materskej školy 4.1. – 8.1.2021

Prevádzka MŠ 21.12. – 31.12.2020

Vážení rodičia, v dňoch od 21.12. – 31.12.2020 bude prerušená prevádzka materskej školy.

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ 21.12. – 31.12.2020

Dodatok k Školskému poriadku (zmeny platné od 16.09.2020)

Milí rodičia,

prosím pozorne si prečítajte dodatok k Školskému poriadku, platný od 16.9.2020.

Dodatok k Školskému poriadku


Komentáre vypnuté na Dodatok k Školskému poriadku (zmeny platné od 16.09.2020)

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole pre šk. rok 2020/2021, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19 a potreby dodržiavania pandemických opatrení a odporúčaní.

Milí rodičia, prosím pozorne si prečítajne Školský poriadok pre šk. rok 2020/2021, po dobu trvania pandémie COVID-19.

Školský poriadok

Komentáre vypnuté na Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole pre šk. rok 2020/2021, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19 a potreby dodržiavania pandemických opatrení a odporúčaní.