Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Dodatok k Školskému poriadku (zmeny platné od 16.09.2020)

on 21. septembra 2020

Milí rodičia,

prosím pozorne si prečítajte dodatok k Školskému poriadku, platný od 16.9.2020.

Dodatok k Školskému poriadkuComments are closed.