Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Občianske združenie Slniečko

 

Občianske združenie Slniečko pri MŠ Pifflova
Adresa: Pifflova 10, 851 01 Bratislava
IČO: 421 731 32
Č. účtu/IBAN: SK57 0200 0000 0028 4724 5256
Členský príspevok je 10.-€/ rok

Vyhlásenie na 2 percentá z daní