Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Rada školy

Rada školy pri MŠ Pifflova 10

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný za

1.

Mgr. P. Černá 

predseda

rodičov

2.

E. Ostrovská

Člen

pedagogických zamestnancov

3.

JUDr.  V. Gecelovská

Člen

rodičov

4.

R. Šajterová

Člen

pedagogických zamestnancov

5.

T. Bartovičová

Člen

nepedagog. zamestnancov

6.

Ing.arch. J. Nemec

Člen

zriaďovateľa

7.

Ing. G. Fulová

Člen

zriaďovateľa