Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Rada školy

Rada školy pri MŠ Pifflova 10

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný za

1.

Mgr. Jozef Kello

predseda

rodičov

2.

Eva Ostrovská

Člen

pedagogických zamestnancov

3.

RNDr. Mojmír Mach, PhD.

Člen

rodičov

4.

 Ružena Šajterová

Člen

pedagogických zamestnancov

5.

Terézia Bartovičová

Člen

nepedagogických zamestnancov

6.

Ing. Milan Lezo

Člen

zriaďovateľa

7.

Michal Vičan

Člen

zriaďovateľa