Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Rada školy

Rada školy pri MŠ Pifflova 10

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný za

1.

predseda

2.

Člen

3.

Člen

4.

Člen

5.

Člen

6.

Člen

7.

Člen