Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Rada školy

Rada školy pri MŠ Pifflova 10

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný za

1.

J. Vidová

predseda

rodičov

2.

M. Šajter

Člen

rodičov

3.

E. Ostrovská

Člen

pedagogických zamestnancov

4.

Ľ. Otrubová

Člen

pedagogických zamestnancov

5.

S. Krížová

Člen

nepedagog. zamestnancov

6.

Mgr. V. Némethová

Člen

zriaďovateľa

7.

Mgr. A. Sonneková

Člen

zriaďovateľa