Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Denný poriadok

Prevádzka MŠ je denne od 6.30 hod. do 17.00 hod.

6.30 h – otvorenie prevádzky – schádzanie detí

 • Hry a činnosti podľa výberu detí – skupinové, individuálne, spoločné hry

 • Zdravotné cvičenie

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

desiata I. 8,30h II. 9,00h

 • Vzdelávacia aktivita

 • Pobyt vonku – vycházka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry v záhrade (pohybové so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry)

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

obed I. 11,30h II. 12,00h

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu – odpočinok – dĺžka podľa potrieb detí, minimálne 30 minut
 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena

olovrant I. 14,30h II. 14,50h

 • Vzdelávacia aktivita
 • Pobyt vonku

 • Hry a činnosti podľa výberu detí

17.00 h – ukončenie prevádzky