Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Zadávanie zákaziek MŠ a ŠJ

Zverejňované na internetovej stránke Strediska služieb školám a
školským zariadeniam Petržalka – www.strediskoskole.sk