Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Zadávanie zákaziek MŠ a ŠJ

Zverejňované na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka www.petrzalka.sk