Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Plán aktivít MŠ

September 2014

☺   hry a zábavné činnosti na školskom dvore – súťaže, kreslenie na chodníku

☺   športové dopoludnie

☺   výcvik plávania

☺   vychádzky do okolia – posiľňovať kladný vzťah k blízkemu okoliu

 

Október 2014

☺   výstava jesenných plodov

☺   depistáž logopédom

☺   ochutnávka nátierok pre rodičov

☺   animoterapia

☺   bábkové predstavenie

☺   športové hry

☺   predvádzanie dravcov

☺   začiatok krúžku anglického jazyka

☺   preventívna prehliadka stomatológom

 

November 2014

☺   výstava detských prác – šarkanov

☺   výcvik korčuľovania

☺   bábkové predstavenie

☺   animoterapia

☺   telovýchovné dopoludnie v telocvični ZŠ

☺   prednáška pre rodičov „Výživa detí a poruchy výživy“

 

December 2014

☺   Mikuláš v MŠ

☺   vianočné tvorivé dielne

☺   výstava detských prác – vianočné dekorácie

☺   predbežné testy školskej zrelosti

☺   konzultácie so psychológom

☺   bábkové predstavenie

 

Január 2015

☺   výcvik lyžovania

☺   bábkové predstavenie

☺   stavanie snehuliakov – súťaž

☺   sánkovačka

☺   animoterapia

☺   návšteva ZŠ

 

Február 2015

☺   fašiangová veselica

☺   zápis do I. ročníka ZŠ

☺   animoterapia

 

Marec 2015

☺   výstava detských kníh

☺   návšteva knižnice

☺   beseda so spisovateľkou

☺   animoterapia

☺   športové dopoludnie

☺   prehliadka detskej poézie a prózy

 

Apríl 2015

☺   animoterapia

☺   prehliadka stomatológom

☺   slniečkový deň v MŠ s rodičmi

☺   bábkové predstavenie

☺   fotografovanie detí

 

Máj 2015

☺   týždeň detskej radosti

☺   besiedka ku dňu matiek

☺   detská olympiáda

☺   výlet na vláčikom Blaváčikom

 

Jún 2015

☺   karneval v MŠ

☺   návšteva sanitky – oboznamovanie sa s prácou záchranárov

☺   hasiči v MŠ- oboznamovanie sa s prácou hasičov

☺   policajti v MŠ – oboznamovanie sa s prácou policajtov

☺   rozlúčka s predškolákmi