Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci
Trieda Kuriatka Otrubová Ľubica
Bartovičová Veronika
Trieda Žabky  Mgr. Dekánková Jaroslava
Mgr. Špániková Jana
Trieda Motýliky Ostrovská Eva
Šurganová Marcela
Trieda Lienky Boboková Renata
Bláhová Zuzana
Trieda Včielky Ječná Gabriela
Šajterová Ružena
Trieda Múdre Sovy Štepanovská Iveta
Mgr. Šimková Emília
Trieda Myšky – deti s poruchami výživy Fábryová Katarína
Tomčíková Eva
zdravotná sestra: Vaštagová Iveta

Nepedagogickí zamestnanci: 

Parráková Iveta
Lipková Oľga
Bartovičová Terézia
Lošoczyová Anna
Pundová Hilda