Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci  
Trieda Kuriatka Otrubová Ľubica
  Mgr. Balanová Barbara
Trieda Žabky Ostrovská Eva
  Ing. Benčíková Denisa
Trieda Motýliky Mgr. Kozárová Miroslava
  Moravčíková Nina
Trieda Lienky Boboková Renáta
  Bajnoková Iveta
Trieda Včielky Šurganová Marcela
  Šajterová Ružena
Trieda Múdre Sovy Fábryová Katarína
  Mgr. Šimková Emília
Trieda Mravčeky Bláhová Zuzana
  Ječná Gabriela
Trieda Myšky – deti s poruchami výživy Mgr. Dekánková Jaroslava
  Majzlanová Anna
  zdravotná sestra: Vaštagová Iveta

Školský psychológ:      Mgr. Ivana Nagyová

Sociálny pedagóg:       Mgr. Agáta Šoralová

Pedagogický asistent: Alexandra Birošíková

 

Nepedagogickí zamestnanci: 

Kovácsová Jana
Sedláková Martina
Parráková Iveta
Krížová Stanislava
Baňarová Lucia