Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci
Trieda Kuriatka Boboková Renata
Otrubová Ľubica
Trieda Žabky Hroncová Beáta
Ostrovská Eva
Trieda Motýliky Štefaňáková Milada
Kmotorková Kvetoslava
Trieda Lienky Mgr. Demčáková Františka
Ječná Gabriela
Trieda Včielky Harvišová Renata
Šajterová Ružena
Trieda Múdre Sovy Štepanovská Iveta
Mgr. Šimková Emília
Trieda Myšky – deti s poruchami výživy Fábryová Katarína
Mgr. Dekánková Jaroslava
zdravotná sestra: Vaštagová Iveta

Nepedagogickí zamestnanci:
Lipková Oľga
Bartovičová Terézia
Muzslayová Irena
Pundová Hilda
Parráková Iveta