Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci  
Trieda Kuriatka Otrubová Ľubica
   
Trieda Žabky Mgr. Balanová Barbara
  Danková Daniela
Trieda Motýliky Ječná Gabriela
  Moravčíková Nina
Trieda Lienky Medveďová Bronislava
  Ing. Benčíková Denisa
Trieda Včielky Boboková Renáta
  Šajterová Ružena
Trieda Múdre Sovy Fábryová Katarína
  Mgr. Šimková Emília
Trieda Mravčeky Bláhová Zuzana
  Mgr. Bölcsová Marcela
Trieda Myšky – deti s poruchami výživy Mgr. Dekánková Jaroslava
  Bajnotková Iveta
  zdravotná sestra: Vaštagová Iveta

Školský psychológ:      Mgr. Ivana Nagyová

Pedagogický asistent: Michaela Ječná

 

Nepedagogickí zamestnanci: 

Kovácsová Jana
Sedláková Martina
Parráková Iveta
Krížová Stanislava
Baňarová Lucia