Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Vrátenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

on 26. januára 2021

Prevádzka materskej školy bola prerušená v mesiaci január 2021. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) za mesiac január, ktorý zákonní zástupcovia za uvedený mesiac uhradili, im bude vrátený na účet (nie je potrebné zasielať žiadosť o vrátenie príspevku). Rovnako bude vrátený aj príspevok na režijné náklady ŠJ.


Comments are closed.