Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Predpokladaný termín otvorenia materskej školy 08.02.2021

on 4. februára 2021

Predpokladaný termín otvorenia materskej školy je 08.02.2021.
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, Vás žiadam o nahlásenie 
záujmu
o návštevu materskej školy na tel. číslo 0947 487 476, formou 
SMS
, do 05.02.2021 do 9.00 hod.


Comments are closed.