Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Zmena výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a výšky príspevku na režijné náklady

on 18. januára 2021

Zmena výšky príspevku je aktualizovaná na: https://www.mspifflova.sk/poplatky/

S účinnosťou od 01.01.2021 vstúpila do platnosti novela VZN č. 15/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, v ktorej poslanci miestneho zastupiteľstva schválili zmenu výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku a spôsob úhrady na režijné náklady. Schválená novela VZN je zverejnená na www.petrzalka.sk v časti samospráva, všeobecne záväzné nariadenia.


Comments are closed.