Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Prerušenie prevádzky MŠ 11.1.2021 – 15.1.2021

on 7. januára 2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 mimoriadne sa prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v termíne od 11. 1. 2021 do 15.1.2021.

Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude v prevádzke MŠ Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova, prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: mspifflova@petrzalka.sk, do 08.01.2021 do 10.00 h, zároveň prosím priložiť čestné prehlásenie (viď príloha).Comments are closed.