Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Prerušenie prevádzky MŠ 18.1.2021 – 22.1.2021

on 11. januára 2021

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:2-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v termíne od 18. 01. 2021 do 22.01.2021.

Od 18.01.2021 do 22.01.2021 bude v prevádzke MŠ Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova, prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: mspifflova@petrzalka.sk, do 13.01.2021 do 12.00 h, zároveň prosím priložiť čestné prehlásenie (viď príloha)


Comments are closed.