Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Prevádzka MŠ 29.3.-1.4.

V termíne od 29.3. – 1.4. ostáva prevádzka MŠ nezmenená.

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ 29.3.-1.4.

Prevádzka MŠ 22.3.-26.3.

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude od 22.03.2021 do 26.03.2021 prevádzka MŠ Pifflova len pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) a  pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti. (s priložením čestného prehlásenia)
Záujem o návštevu materskej školy detí uvedených skupín prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na tel. čísle: 0947 487 476 formou SMS do 19.03.2021 do 08.00 hod.
Organizácia a obsah vzdelávania uvedené v prílohe.

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ 22.3.-26.3.

Prevádzka MŠ od 8.3.2021

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 02.03.2021 s účinnosťou od 08. 03. 2021, bude prevádzka materskej školy len pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti.

Potrebu umiestnenia dieťaťa v MŠ od 08.03.2021,  prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na e- mail: mspifflova@petrzalka.sk, do 04.03.2021 do 10.00 h. Obaja zákonní zástupcovia zároveň doložia scan čestného prehlásenia (viď príloha).

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ od 8.3.2021

Prevádzka MŠ 01.03. – 05.03. 2021

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude materská škola aj v týždni od 01. 03. 2021 do 05. 03. 2021  opätovne v prevádzke pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) a pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v  kritickej infraštruktúre a  pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (na základe priloženého čestného vyhlásenia).

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania od 22.02.2021 ostávajú nezmenené.

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ 01.03. – 05.03. 2021

Obnovenie prevádzky MŠ od 22.2.2021

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude od 22.02.2021 do 26.02.2021 obnovená prevádzka MŠ Pifflova a to len pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) a pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (s priložením čestného prehlásenia) a s dodržaním všetkých hygienicko -epidemiologických opatrení.

Organizácia a obsah vzdelávania uvedené v prílohe.

Komentáre vypnuté na Obnovenie prevádzky MŠ od 22.2.2021

Obnovenie prevádzky MŠ

Predpokladaný termín otvorenia materskej školy je 22.02.2021 a to len:

  1. pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) 
  2. pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre 
  3. pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

(s priložením čestného prehlásenia pre skupinu 2+3)

Záujem o návštevu materskej školy detí uvedených skupín prosím nahlásiť riaditeľke MŠ do 19.02.2021 do 09.00 hod, tel.c. 0947 487 476 formou SMS. Organizácia a obsah vzdelávania sú uvedené v prílohe.

Komentáre vypnuté na Obnovenie prevádzky MŠ

Prerušenie prevádzky MŠ 15.02.2021 – 19.02.2021

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa, bude prevádzka materskej školy naďalej prerušená aj v termíne od 15.02.2021 do 19.02.2021.V prevádzke bude MŠ Bzovícka a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. (prosím priložiť čestné prehlásenie)

Komentáre vypnuté na Prerušenie prevádzky MŠ 15.02.2021 – 19.02.2021

Prerušenie prevádzky MŠ 08.02.2021 – 12.02.2021

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa, bude prevádzka materskej školy naďalej prerušená aj v termíne od 08.02.2021 do 12.02.2021. V prevádzke bude MŠ Bzovícka a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. (prosím priložiť čestné prehlásenie)

Komentáre vypnuté na Prerušenie prevádzky MŠ 08.02.2021 – 12.02.2021

Obnovenie prevádzky MŠ

Vážení zákonní zástupcovia,

dovoľujeme si vás touto cestou informovať o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka.

V prípade uspokojivých výsledkov z testovania, ktoré bude prebiehať v dňoch od 06. 02. 2021 do 07. 02. 2021, bude prevádzka materských škôl obnovená najskôr od 09. 02. 2021

V prípade neuspokojivých výsledkov z uvedeného testovania a na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR budú mať materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka naďalej prerušenú prevádzku.

O aktuálnej situácii Vás budeme operatívne informovať na webovej stránke materskej školy.

Dňa 08. 02. 2021 bude v prevádzke MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry a deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti.

Komentáre vypnuté na Obnovenie prevádzky MŠ

Predpokladaný termín otvorenia materskej školy 08.02.2021

Predpokladaný termín otvorenia materskej školy je 08.02.2021.
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, Vás žiadam o nahlásenie 
záujmu
o návštevu materskej školy na tel. číslo 0947 487 476, formou 
SMS
, do 05.02.2021 do 9.00 hod.

Komentáre vypnuté na Predpokladaný termín otvorenia materskej školy 08.02.2021