Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Obnovenie prevádzky MŠ od 22.2.2021

on 19. februára 2021

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude od 22.02.2021 do 26.02.2021 obnovená prevádzka MŠ Pifflova a to len pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) a pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (s priložením čestného prehlásenia) a s dodržaním všetkých hygienicko -epidemiologických opatrení.

Organizácia a obsah vzdelávania uvedené v prílohe.


Comments are closed.