Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Obnovenie prevádzky MŠ

on 18. februára 2021

Predpokladaný termín otvorenia materskej školy je 22.02.2021 a to len:

  1. pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) 
  2. pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre 
  3. pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

(s priložením čestného prehlásenia pre skupinu 2+3)

Záujem o návštevu materskej školy detí uvedených skupín prosím nahlásiť riaditeľke MŠ do 19.02.2021 do 09.00 hod, tel.c. 0947 487 476 formou SMS. Organizácia a obsah vzdelávania sú uvedené v prílohe.


Comments are closed.