Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Prevádzka MŠ 01.03. – 05.03. 2021

on 25. februára 2021

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude materská škola aj v týždni od 01. 03. 2021 do 05. 03. 2021  opätovne v prevádzke pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) a pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v  kritickej infraštruktúre a  pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (na základe priloženého čestného vyhlásenia).

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania od 22.02.2021 ostávajú nezmenené.


Comments are closed.