Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Prevádzka MŠ od 8.3.2021

on 3. marca 2021

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 02.03.2021 s účinnosťou od 08. 03. 2021, bude prevádzka materskej školy len pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti.

Potrebu umiestnenia dieťaťa v MŠ od 08.03.2021,  prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na e- mail: mspifflova@petrzalka.sk, do 04.03.2021 do 10.00 h. Obaja zákonní zástupcovia zároveň doložia scan čestného prehlásenia (viď príloha).


Comments are closed.