Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Prevádzka MŠ 22.3.-26.3.

on 18. marca 2021

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude od 22.03.2021 do 26.03.2021 prevádzka MŠ Pifflova len pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) a  pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti. (s priložením čestného prehlásenia)
Záujem o návštevu materskej školy detí uvedených skupín prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na tel. čísle: 0947 487 476 formou SMS do 19.03.2021 do 08.00 hod.
Organizácia a obsah vzdelávania uvedené v prílohe.


Comments are closed.