Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Pifflova 10, pre školský rok 2021/2022

on 6. apríla 2021

Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční v termíne

od 03. mája do 07. mája 2021:

v pondelok, 3. mája 2021, v čase od 09.00 hod. do 17.00 hod.

v utorok až piatok, v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia: osobne; v uvedenom termíne a čase vložia do pripravenej schránky alebo prostredníctvom e- mailu (naskenované tlačivo) alebo poštou.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.


Comments are closed.