Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

on 6. apríla 2021

Vážení rodičia,

v nadväznosti na ustanovenia školského zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní a blížiaceho sa termínu zápisu do základnej školy a následne i predkladania žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy si Vás dovoľujeme informovať o zrušení inštitútu:

  • odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe: 

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast 
  • a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktoré musí zákonný zástupca doložiť materskej škole.

 Chceli by sme vás preto požiadať, aby ste nás v tejto veci informovali prostredníctvom e-mailu: mspifflova@petrzalka.sk


Comments are closed.