Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Obnovenie prevádzky MŠ od 12.4.2021

on 9. apríla 2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A 1810 zo dňa 08.04.2021, s účinnosťou od 12.04.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ Pifflova 10.
V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi do MŠ, odhlásenie je možné do 7.30 hod. v deň neprítomnosti. Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania od 12.04.2021 je v prílohe.


Comments are closed.