Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Prerušenie prevádzky MŠ 08.02.2021 – 12.02.2021

on 8. februára 2021

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa, bude prevádzka materskej školy naďalej prerušená aj v termíne od 08.02.2021 do 12.02.2021. V prevádzke bude MŠ Bzovícka a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. (prosím priložiť čestné prehlásenie)


Comments are closed.