Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať bezkontaktne.
a) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
b) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt;
c) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Žiadosť zákonný zástupca podá:

  1. e-mailom na adresu materskej školy v termíne od 30. 04. 2020 do 31. 05. 2020 (nascanovaná žiadosť)
  2. osobne, jeden zákonný zástupca vloží do pripravenej papierovej schránky v materskej škole žiadosť, za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v termínoch 4.5. 2020, 11.5. 2020, 18.5. 2020, 25.5. 2020 v čase od 13:00 h do 15:00 h.
  3. V časti poznámky, zákonný zástupca uvedie, do ktorých MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka ešte podávajú žiadosť, tiež či predkladajú žiadosť o prijatie do triedy s poruchami výživy, prípadne či je dieťa so ŠVVP.

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ostávajú nezmenené. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. 06. 2020.

Komentáre vypnuté na Zmena termínov a postupu pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021

Dôležité informácie v súvislosti s materskými a základnými školami počas situácie s novým koronavírusom COVID-19:

https://www.petrzalka.sk/2020-03-27-petrzalka-a-skoly/

Komentáre vypnuté na Dôležité informácie v súvislosti s materskými a základnými školami počas situácie s novým koronavírusom COVID-19:

Mimoriadne prerušenie vyučovania v školách od 30.03.2020 do odvolania

Komentáre vypnuté na Mimoriadne prerušenie vyučovania v školách od 30.03.2020 do odvolania

Súhrn prijatých opatrení po krízovom štábe 12.3.2020

Na základe opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020:

od pondelka 16. marca budú zatvorené všetky predškolské a školské zariadenia, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti.

Komentáre vypnuté na Súhrn prijatých opatrení po krízovom štábe 12.3.2020

PRERUŠENIE výučby v materských a základných školách

Mestská časť Bratislava-Petržalka, v zmysle spoločnej dohody primátora hlavného mesta so starostkami a starostami mestských častí  a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, v súvislosti s novým koronavírusom pristupuje k dočasnému PRERUŠENIU výučby v materských a základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka. Ide o preventívne opatrenie, ktoré je platné podľa dohody zástupcov samospráv po dobu 5 pracovných dní, t.j. od zajtra 10.3. (utorok), do 16.3. (pondelok) vrátane daného dňa. Opätovný nástup detí do materskej školy je 17.3. (utorok). 

Odporúčame rodičom, aby s deťmi nevyužívali voľné dni na pohyb v miestach s vysokou koncentráciou ľudí.


Komentáre vypnuté na PRERUŠENIE výučby v materských a základných školách

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021 – prosíme rodičov, riaďte sa pokynmi zverejnenými dňa 30.3. 2020

Prijímanie detí do MŠ Pifflova sa uskutoční v termíne

od 27.04. do 30.04.2020
pondelok, utorok v čase od 09.00 hod. do 17.00 hod.
stredaštvrtok v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:
 Žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

Komentáre vypnuté na Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021 – prosíme rodičov, riaďte sa pokynmi zverejnenými dňa 30.3. 2020

Prevádzka MŠ Pifflova počas vianočných prázdnin

V dňoch od 23.12.2019 do 07.01.2019 bude prerušená prevádzka MŠ Pifflova.

V termíne od 02.01.2020 do 07.01.2020 je stanovená prevádzka náhradnej MŠ Vyšehradská 17, Bratislava

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ Pifflova počas vianočných prázdnin

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2019/2020

Prijímanie detí do MŠ Pifflova sa uskutoční v termíne

od 08.04. do 16.04.2019

v pondelok 08.04. 2019 od 10.00 hod. do 17.00 hod.
od 09.04. do 16.04. v pracovných dňoch od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

MŠ Pifflova_Podmienky prijímania detí_2019

MČ Bratislava Petržalka_Podmienky prijímania detí_2019

Komentáre vypnuté na Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2019/2020

Pripravované podujatia marec/apríl 2018

20.03. – Animoterapia – poníky v MŠ

21.03. – Sokoliari – Falconarii

16.04. – divadelné predstavenie – Strašiak Tomáš

19.04. – Animoterapia – poníky v MŠ

Komentáre vypnuté na Pripravované podujatia marec/apríl 2018

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2018/2019

Prijímanie detí do MŠ Pifflova sa uskutoční v termíne

od 16.04. do 27.04.2018

v pondelok od 10.00 hod. do 17.00 hod.
utorok – piatok od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

MŠ Pifflova_Podmienky prijímania detí

MČ Bratislava-Petržalka_Podmienky prijímania detí

Komentáre vypnuté na Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2018/2019