Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ, Pifflova 10, BA, pre školský rok 2024/2025

on 11. apríla 2024

Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční v termíne od 2. mája do 7. mája 2024

vo štvrtok 2. mája 2024, v čase od 09.00 hod. do 16.30 hod.

03. 05. – 07. 05. 2024, v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia: 

  • osobne; v uvedenom termíne a čase alebo
  • poštou.

Comments are closed.