Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Pifflova 10, pre školský rok 2022/2023

on 22. marca 2022

Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční v termíne od 2. mája do 6. mája 2022:

v pondelok, 2. mája 2022, v čase od 09.00 hod. do 16.30 hod.

v utorok až piatok, v čase od 10.30 hod. do 12.30 hod.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia:

  • osobne; v uvedenom termíne a čase alebo
  • poštou.

Comments are closed.