Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Mimoriadne prerušenie vyučovania v školách od 30.03.2020 do odvolania

Komentáre vypnuté na Mimoriadne prerušenie vyučovania v školách od 30.03.2020 do odvolania

Súhrn prijatých opatrení po krízovom štábe 12.3.2020

Na základe opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020:

od pondelka 16. marca budú zatvorené všetky predškolské a školské zariadenia, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti.

Komentáre vypnuté na Súhrn prijatých opatrení po krízovom štábe 12.3.2020

PRERUŠENIE výučby v materských a základných školách

Mestská časť Bratislava-Petržalka, v zmysle spoločnej dohody primátora hlavného mesta so starostkami a starostami mestských častí  a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, v súvislosti s novým koronavírusom pristupuje k dočasnému PRERUŠENIU výučby v materských a základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka. Ide o preventívne opatrenie, ktoré je platné podľa dohody zástupcov samospráv po dobu 5 pracovných dní, t.j. od zajtra 10.3. (utorok), do 16.3. (pondelok) vrátane daného dňa. Opätovný nástup detí do materskej školy je 17.3. (utorok). 

Odporúčame rodičom, aby s deťmi nevyužívali voľné dni na pohyb v miestach s vysokou koncentráciou ľudí.


Komentáre vypnuté na PRERUŠENIE výučby v materských a základných školách

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021 – prosíme rodičov, riaďte sa pokynmi zverejnenými dňa 30.3. 2020

Prijímanie detí do MŠ Pifflova sa uskutoční v termíne

od 27.04. do 30.04.2020
pondelok, utorok v čase od 09.00 hod. do 17.00 hod.
stredaštvrtok v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:
 Žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

Komentáre vypnuté na Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2020/2021 – prosíme rodičov, riaďte sa pokynmi zverejnenými dňa 30.3. 2020

Prevádzka MŠ Pifflova počas vianočných prázdnin

V dňoch od 23.12.2019 do 07.01.2019 bude prerušená prevádzka MŠ Pifflova.

V termíne od 02.01.2020 do 07.01.2020 je stanovená prevádzka náhradnej MŠ Vyšehradská 17, Bratislava

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ Pifflova počas vianočných prázdnin

Stali sme sa Školou roka 2015

škola roka 2015

Komentáre vypnuté na Stali sme sa Školou roka 2015

Zmena výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

Dňom 01.04.2015 sa mení výška príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a režijné náklady v ŠJ.

Všeobecne zaväzné nariadenie

Komentáre vypnuté na Zmena výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

Spúšťame náš slniečkový web

Komentáre vypnuté na Spúšťame náš slniečkový web