Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Vydávanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2020/2021 a predloženie dokladov

on 18. júna 2020

Rozhodnutie o predložení dokladov a prijatí detí do MŠ


Comments are closed.