Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Výška príspevku na úhradu nákladov v mesiacoch marec + jún

on 24. júna 2020

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za mesiac marec 2020, bola stanovená nasledovne:

Počet dní v mesiaci marec: 6  ( do 09.03.2020, od 10.03.2020 prerušená prevádzka MŠ ) 

Pri platbe 30,- Eur je výška príspevku za marec    8,15 Eur ( rozdiel je 21,82 Eur )

Pri platbe 100,- Eur je výška príspevku               27,27 Eur ( rozdiel je 72,73 Eur )

Rozdiel bude vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa na základe jeho žiadosti, s uvedením čísla účtu, na ktorý treba preplatok vrátiť.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach za mesiac jún 2020 – v prípade nástupu dieťaťa do materskej školy od 15.06.2020 :

Pri platbe 30,- Eur je výška príspevku     16,36 Eur

Pri platbe 100,- Eur je výška príspevku   54,55 Eur


Comments are closed.