Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Oznam k rozšíreniu kapacít materskej školy

on 10. júna 2020

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR
a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR sa pristupuje k rozšíreniu kapacít materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka od 15. júna 2020 

  • podľa personálnych a kapacitných možností materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

Žiadame zákonných zástupcov detí,  aby oznámili riaditeľke materskej školy na e-mail do 11. júna 2020 záujem o návštevu materskej školy.

Prevádzka materskej školy bude spĺňať všetky usmernenia a nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.


Comments are closed.