Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Zmena výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

on 1. apríla 2015

Dňom 01.04.2015 sa mení výška príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a režijné náklady v ŠJ.

Všeobecne zaväzné nariadenie


Comments are closed.