Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2019/2020

on 15. februára 2019

Prijímanie detí do MŠ Pifflova sa uskutoční v termíne

od 08.04. do 16.04.2019

v pondelok 08.04. 2019 od 10.00 hod. do 17.00 hod.
od 09.04. do 16.04. v pracovných dňoch od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

MŠ Pifflova_Podmienky prijímania detí_2019

MČ Bratislava Petržalka_Podmienky prijímania detí_2019


Comments are closed.