Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Pifflova 10 pre šk. rok 2017/2018

on 20. februára 2017

Prijímanie detí do MŠ Pifflova sa uskutoční v termíne
od 19.04. do 03.05.2017
19.04.2017 v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod
V dňoch od 20.04. do 03.05.2017 :
pondelok od 10.00 hod. do 17.00 hod.
utorok – piatok od 11.00 hod. do 13.00 hod.

 

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa

MŠ Pifflova_Podmienky prijímania detí

MČ Bratislava-Petržalka_Podmienky prijímania detí


Comments are closed.