Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci
Trieda Kuriatka Boboková Renata
Otrubová Ľubica
Trieda Žabky Ječná Gabriela
Ostrovská Eva
Trieda Motýliky Martinovičová Miriam
Fábryová Katarína
Trieda Lienky Mgr. Dekánková Jaroslava
Hroncová Beáta
Trieda Včielky Harvišová Renata
Šajterová Ružena
Trieda Múdre Sovy Hroncová Emília
Mgr. Šimková Emília
Trieda Myšky – deti s poruchami výživy Štefaňáková Milada
Štepanovská Iveta
zdravotná sestra: Rollo Jana

 

Nepedagogickí zamestnanci:
Lipková Oľga
Bartovičová Terézia
Muzslayová Irena
Pundová Hilda
Parráková Iveta