Materská škola Pifflova

Oficiálna stránka Materskej školy na Pifflovej ulici

Prerušený výchovno-vzdelávací proces, trieda Myšky

V súvislosti s výskytom koronavírusu COVID – 19 u zamestnanca materskej školy sú nariadené karanténne opatrenia u detí IV. triedy (myšky) a  prerušený výchovno-vzdelávací proces v termíne od 28.04.2021 do 11.05.2021.

Komentáre vypnuté na Prerušený výchovno-vzdelávací proces, trieda Myšky

Obnovenie prevádzky MŠ od 12.4.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/11929:1-A 1810 zo dňa 08.04.2021, s účinnosťou od 12.04.2021 sa obnovuje prevádzka MŠ Pifflova 10.
V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi do MŠ, odhlásenie je možné do 7.30 hod. v deň neprítomnosti. Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania od 12.04.2021 je v prílohe.

Komentáre vypnuté na Obnovenie prevádzky MŠ od 12.4.2021

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

Vážení rodičia,

v nadväznosti na ustanovenia školského zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní a blížiaceho sa termínu zápisu do základnej školy a následne i predkladania žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy si Vás dovoľujeme informovať o zrušení inštitútu:

  • odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe: 

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast 
  • a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktoré musí zákonný zástupca doložiť materskej škole.

 Chceli by sme vás preto požiadať, aby ste nás v tejto veci informovali prostredníctvom e-mailu: mspifflova@petrzalka.sk

Komentáre vypnuté na Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Pifflova 10, pre školský rok 2021/2022

Prijímanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční v termíne

od 03. mája do 07. mája 2021:

v pondelok, 3. mája 2021, v čase od 09.00 hod. do 17.00 hod.

v utorok až piatok, v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia: osobne; v uvedenom termíne a čase vložia do pripravenej schránky alebo prostredníctvom e- mailu (naskenované tlačivo) alebo poštou.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Komentáre vypnuté na Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Pifflova 10, pre školský rok 2021/2022

Prevádzka MŠ 6.4. – 9.4.

V termíne od 06.04.2021 do 09.04.2021 ostáva prevádzka materskej školy nezmenená.

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ 6.4. – 9.4.

Prevádzka MŠ 29.3.-1.4.

V termíne od 29.3. – 1.4. ostáva prevádzka MŠ nezmenená.

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ 29.3.-1.4.

Prevádzka MŠ 22.3.-26.3.

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude od 22.03.2021 do 26.03.2021 prevádzka MŠ Pifflova len pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) a  pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti. (s priložením čestného prehlásenia)
Záujem o návštevu materskej školy detí uvedených skupín prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na tel. čísle: 0947 487 476 formou SMS do 19.03.2021 do 08.00 hod.
Organizácia a obsah vzdelávania uvedené v prílohe.

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ 22.3.-26.3.

Prevádzka MŠ od 8.3.2021

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 02.03.2021 s účinnosťou od 08. 03. 2021, bude prevádzka materskej školy len pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti.

Potrebu umiestnenia dieťaťa v MŠ od 08.03.2021,  prosím nahlásiť riaditeľke MŠ na e- mail: mspifflova@petrzalka.sk, do 04.03.2021 do 10.00 h. Obaja zákonní zástupcovia zároveň doložia scan čestného prehlásenia (viď príloha).

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ od 8.3.2021

Prevádzka MŠ 01.03. – 05.03. 2021

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude materská škola aj v týždni od 01. 03. 2021 do 05. 03. 2021  opätovne v prevádzke pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) a pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v  kritickej infraštruktúre a  pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (na základe priloženého čestného vyhlásenia).

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania od 22.02.2021 ostávajú nezmenené.

Komentáre vypnuté na Prevádzka MŠ 01.03. – 05.03. 2021

Obnovenie prevádzky MŠ od 22.2.2021

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Petržalka, bude od 22.02.2021 do 26.02.2021 obnovená prevádzka MŠ Pifflova a to len pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci) a pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (s priložením čestného prehlásenia) a s dodržaním všetkých hygienicko -epidemiologických opatrení.

Organizácia a obsah vzdelávania uvedené v prílohe.

Komentáre vypnuté na Obnovenie prevádzky MŠ od 22.2.2021